Ciutat

Parc Taulí: més d’un any a l’espera per a una visita

Com d’un extrem a l’altre d’un camp de futbol: és el que ocuparien els pacients que esperen una consulta d’Urologia al Parc Taulí. Les llistes d’espera de l’Hospital de Sabadell, una de set potes del consorci sanitari, són considerablement superiors a la mitjana dels centres hospitalaris catalans. És el que s’extreu de les dades de CatSalut a què ha accedit Diari de Sabadell, que desvelen que el temps d’espera a l’hospital sabadellenc el mes de maig duplicava o triplicava la mitjana del país en termes de dies per a ser atès. Els punts negres assenyalen directament a les cites per a Urologia, Traumatologia i Cirurgia General. De fet, d’onze àrees, el públic del Taulí només millora el temps d’espera català en dues operacions: ginecologia i dermatologia.

Per a veure la dimensió del fenomen, en el mes de maig, el temps d’espera per una consulta d’Urologia al Taulí superava l’any (383 dies), mentre que en el conjunt de Catalunya la mitjana és de 113 dies, és a dir, ni tan sols arribava a tres mesos. De manera semblant, això mateix passa amb Cirurgia General, on l’interval varia de 63 dies a 160 dies d’espera. Així mateix, a Traumatologia el temps d’espera es més que duplica, passant de 81 a 190 dies. La mateixa dinàmica es repeteix en pràcticament totes les peticions de consulta.

Una de les explicacions a aquest fenomen apunten a l’alta demanda i la falta d’espai disponible. “Hi poden haver vint metges però si només tens deu box no soluciones el problema”,  explica el responsable de Sanitat del Vallès Oriental de l’UGT,  Carles Herrera. “El Taulí s’ha quedat petit”, lamenta el representant sindicat, que assenyala que, al marge de les retallades, hi ha una clara problemàtica logística darrera: “Hi ha pacients als passadissos i el personal està amoïnat”, assegura.

La directora executiva de l’Hospital de Sabadell, Cristina Carod, també assenyala a un problema de capacitat:  “Som l’hospital més gran de la nostra àrea sanitària i a més tenim un índex de penetració en la població que és altíssim”, explica Carod, que tot assegurar que es troben en alerta,  assenyala que on hi ha més temps de visita és en processos que “no són considerats de caràcter urgent”.  “És cert que experimentem repunts en algunes àrees”, afegeix la màxima representant del centre sanitari, que explica que s’han pres mesures, com la implementació de la consulta virtual, per a resoldre les llargues esperes. D’aquesta manera, des de gener algunes àrees han experimentat millores substancials, com són els casos d’Otorinolaringologia (-45 dies d’espera respecte gener), Digestiu (-28 dies) i Cardiologia (-12).

No obstant això, les dades de CatSalut revelen que s’ha empitjorat el temps d’espera respecte el gener en algunes àrees: Urologia passa de 328 a 383 dies; Traumatologia, de 159 a 190 dies; i Cirurgia General; de 123 a 160 dies.

Fenomen vallesà?

Les altes esperes es registren en tot l’àmbit metropolità nord, la regió sanitària de Sabadell, però amb matisos i diferències. Si bé Urologia és una especialitat problemàtica també a hospitals com el de Terrassa, de dimensions semblants, on hi ha una espera similar (382 dies); en altres especialitats com Cirurgia General, el Parc Taulí duplica els temps, així com en Digestiu o en Cardiologia. En la comparació amb Terrassa no s’ha de menystenir el fet que disposi de dos centres hospitalaris que es reparteixen la demanda, a diferència de Sabadell, on el Parc Taulí concentra tota la capacitat sanitària.

La solució, un interrogant

Les llargues llistes d’espera no tenen una solució senzilla, segons sostenen des de l’hospital. “Tots voldríem tenir més recursos però el pressupost de la Generalitat és el que és”, reconeix Carod, que assegura que d’altra banda una millora del personal i del material disponible no generaria una millora. “Si poses més oferta, vindran més pacients i no se solucionarà el problema. En l’àmbit sanitari, la demanda tendeix a l’infinit”, sentencia abans d’insistir en una transició sanitària que serveixi per abandonar el model de la sanitat anterior a la crisi econòmica. Una adaptació que no ha de suposar, segons Carod, eternitzar les esperes. Herrera difereix i aspira a més. Assenyala com solució “òptima” ampliar l’Hospital de Sabadell o bé obrir-ne un de nou, tal com es va plantejar amb els hospitals de Rubí i Cerdanyola del Vallès en l’època del Tripartit. Una vella solució que ara torna.

Les operacions quirúrgiques, a temps

A diferència dels temps d’espera per a les consultes mèdiques, els registres de temps per les operacions quirúrgica es troben dins dels estàndards habituals del sistema català de salut. Cap intervenció supera el màxim de temps recomanat per la Generalitat, entre 45 i 60 dies, segons la intervenció.

Les operacions per les quals cal esperar més són la neoplàsia maligna de tràquea, bronquis i pulmó, vinculada als tumors malignes en aquesta zona (38 dies); de còlon i de pròstata (26 dies) i la d’estómac (24 dies). Totes es troben en temps d’espera superiors a la mitjana catalana. Per contra, la mateixa intervenció pel pàncrees o del sistema nerviós central es troba en registres molt inferiors. Per a operacions generals, de menys gravetat, l’Hospital de Sabadell reconeix que en alguna ocasió se supera l’any d’espera per a una intervenció. “Es tracta de casos excepcionals”, assenyalen des de l’Hospital, però no deixen de ser un mal de cap per alguns usuaris.

“Hi ha malalts que se’ns escapen i això es que estem intentant revertir”, exposa la doctora Carod, que en tot cas assenyala que l’espera de les operacions sempre té en compte el risc dels pacients. “Prioritzem entre preferents i ordinaris, sempre segons el diagnòstic, per a evitar inconvenients”, explica.

Comentaris
XXXXXX

Diari de Sabadell, el diari de sempre, al servei dels sabadellencs i vallesans.

Copyright © 2018 Diari de Sabadell | Novapress Edicions S.L.

To Top